Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohreb79709 SGWaAP
0.404smútočný_obrad2138 SGWaAP
0.486pohrebný_obrad4639 SGWaAP
0.503zádušná_omša1993 SGWaAP
0.579zosnulý21584 SGWaAP
0.583pozostalý18691 SGWaAP
0.589smútočná5165 SGWaAP
0.597smútočné1773 SGWaAP
0.609obrad82101 SGWaAP
0.613smútočný4951 SGWaAP
0.613zosnulé4539 SGWaAP
0.614zomrelé1237 SGWaAP
0.615zosnulá986 SGWaAP
0.618nebožtík5906 SGWaAP
0.623pohrebný_sprievod1445 SGWaAP
0.624kremácia2721 SGWaAP
0.627zomrelý4428 SGWaAP
0.632pozostalý4923 SGWaAP
0.632zádušná795 SGWaAP
0.633exhumácia2931 SGWaAP
0.636tryzna1198 SGWaAP
0.637zosnulý34506 SGWaAP
0.643Pohreb694 SGWaAP
0.643svadba231335 SGWaAP
0.644sobášny_obrad890 SGWaAP
0.647zosnulá9668 SGWaAP
0.650svadobný_obrad5966 SGWaAP
0.650omša92903 SGWaAP
0.660krstiny4104 SGWaAP
0.663hrob177694 SGWaAP
0.665smútočný_sprievod919 SGWaAP
0.668telesný_pozostatok7960 SGWaAP
0.673zomrelá1257 SGWaAP
0.679pohrebný6618 SGWaAP
0.682pozostalá2315 SGWaAP
0.684pohrebná17996 SGWaAP
0.684zomrelý5420 SGWaAP
0.686pietna2613 SGWaAP
0.687hostina30880 SGWaAP
0.688sobáš54163 SGWaAP
0.688polnočná_omša2894 SGWaAP
0.689primície1276 SGWaAP
0.693zádušná_svätá1139 SGWaAP
0.698panychída946 SGWaAP
0.701bohoslužba50068 SGWaAP
0.702zomretý3214 SGWaAP