Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohreb79709 SGWaAP
0.404smútočný_obrad2138 SGWaAP
0.486pohrebný_obrad4639 SGWaAP
0.503zádušná_omša1993 SGWaAP
0.579zosnulý21584 SGWaAP
0.583pozostalý18691 SGWaAP
0.589smútočná5165 SGWaAP
0.597smútočné1773 SGWaAP
0.609obrad82101 SGWaAP
0.613smútočný4951 SGWaAP
0.613zosnulé4539 SGWaAP
0.614zomrelé1237 SGWaAP
0.615zosnulá986 SGWaAP
0.618nebožtík5906 SGWaAP
0.623pohrebný_sprievod1445 SGWaAP
0.624kremácia2721 SGWaAP
0.627zomrelý4428 SGWaAP
0.632pozostalý4923 SGWaAP
0.632zádušná795 SGWaAP
0.633exhumácia2931 SGWaAP
0.636tryzna1198 SGWaAP
0.637zosnulý34506 SGWaAP
0.643Pohreb694 SGWaAP