Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohraničný5870 SGWaAP
0.376pohraničná12890 SGWaAP
0.462pohraničné4150 SGWaAP
0.484pohraničie11475 SGWaAP
0.512prihraničný900 SGWaAP
0.513pohraničné_pásmo882 SGWaAP
0.540hraničný16359 SGWaAP
0.574prihraničné1319 SGWaAP
0.589prihraničná4701 SGWaAP
0.602pohraničná_stráž3541 SGWaAP
0.609hraničný_priechod19787 SGWaAP
0.609hraničný_prechod5551 SGWaAP
0.611cezhraničný17041 SGWaAP
0.627tranzitný5170 SGWaAP
0.638prihraničný_región2428 SGWaAP
0.647vojenský167973 SGWaAP
0.653železničný32649 SGWaAP
0.657nárazníkové_pásmo452 SGWaAP
0.659poľské_pohraničie572 SGWaAP
0.661pohraničný_styk927 SGWaAP
0.666nárazníková_zóna1947 SGWaAP
0.674priesmyk13423 SGWaAP
0.676pohraničník3440 SGWaAP