Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohraničník3440 SGWaAP
0.352pohraničná_stráž3541 SGWaAP
0.447milicionár2605 SGWaAP
0.543diverzant869 SGWaAP
0.544četník2692 SGWaAP
0.547esesák3260 SGWaAP
0.550vojak439194 SGWaAP
0.564žandár12858 SGWaAP
0.566červenoarmejec1409 SGWaAP
0.571colník30317 SGWaAP
0.572policajt498257 SGWaAP
0.584samopalník665 SGWaAP
0.597gardista7959 SGWaAP
0.601zajatec24281 SGWaAP
0.603uniformovaný4084 SGWaAP
0.607pohraničné_pásmo882 SGWaAP
0.610ozbrojenec13576 SGWaAP
0.612dezertér2212 SGWaAP
0.614strážnik22067 SGWaAP
0.616okupant9714 SGWaAP
0.617prevádzač5869 SGWaAP
0.623nelegálny_migrant2606 SGWaAP