Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohraničné_pásmo882 SGWaAP
0.416pohraničné4150 SGWaAP
0.442hraničné_pásmo1089 SGWaAP
0.471pohraničná12890 SGWaAP
0.513pohraničný5870 SGWaAP
0.528pohraničie11475 SGWaAP
0.566prihraničné1319 SGWaAP
0.575hraničný_prechod5551 SGWaAP
0.583hraničný_priechod19787 SGWaAP
0.590nárazníková_zóna1947 SGWaAP
0.590nárazníkové_pásmo452 SGWaAP
0.607pohraničník3440 SGWaAP
0.614územie858416 SGWaAP
0.622pohraničná_stráž3541 SGWaAP
0.627prihraničná4701 SGWaAP
0.640okupované_územie3801 SGWaAP
0.648okupované3688 SGWaAP
0.655demarkačná_línia671 SGWaAP
0.656frontová_línia3018 SGWaAP
0.660hraničné4351 SGWaAP