Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohraničné4150 SGWaAP
0.401prihraničné1319 SGWaAP
0.402pohraničná12890 SGWaAP
0.411pohraničie11475 SGWaAP
0.416pohraničné_pásmo882 SGWaAP
0.462pohraničný5870 SGWaAP
0.522hraničné4351 SGWaAP
0.524okupované3688 SGWaAP
0.574vojvodstvo4435 SGWaAP
0.589prístavné8804 SGWaAP
0.590prihraničná4701 SGWaAP
0.592vojsko112561 SGWaAP
0.592mestečko156478 SGWaAP
0.599územie858416 SGWaAP
0.599okupovaný2951 SGWaAP
0.602severovýchodné5160 SGWaAP
0.604sídelné2522 SGWaAP
0.610juhovýchodné3561 SGWaAP
0.611okupované_územie3801 SGWaAP
0.611hraničný_prechod5551 SGWaAP
0.611nárazníkové_pásmo452 SGWaAP
0.614osmanské1116 SGWaAP
0.618demarkačná_línia671 SGWaAP
0.618pobrežné4582 SGWaAP