Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohraničná12890 SGWaAP
0.376pohraničný5870 SGWaAP
0.402pohraničné4150 SGWaAP
0.436prihraničná4701 SGWaAP
0.452pohraničná_stráž3541 SGWaAP
0.471pohraničné_pásmo882 SGWaAP
0.499pohraničie11475 SGWaAP
0.541prihraničné1319 SGWaAP
0.601hraničná32314 SGWaAP
0.603hraničný_priechod19787 SGWaAP
0.606hraničný_prechod5551 SGWaAP
0.620prihraničný900 SGWaAP
0.634pohraničník3440 SGWaAP
0.643nárazníková_zóna1947 SGWaAP
0.648demarkačná_línia671 SGWaAP
0.654hraničné_pásmo1089 SGWaAP
0.666nárazníkové_pásmo452 SGWaAP
0.668vnútrozemská2818 SGWaAP
0.669pobrežná_stráž3843 SGWaAP
0.670Pohraničný628 SGWaAP
0.675námorná28987 SGWaAP
0.677čiernomorská775 SGWaAP
0.679poľské_pohraničie572 SGWaAP