Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohorie69337 SGWaAP
0.164horstvo4507 SGWaAP
0.240horský_masív3578 SGWaAP
0.243predhorie3018 SGWaAP
0.327sopečné_pohorie981 SGWaAP
0.332vrchovina7363 SGWaAP
0.332náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.374hornatina1237 SGWaAP
0.377údolie100294 SGWaAP
0.380úpätie28343 SGWaAP
0.381hornaté1574 SGWaAP
0.381planina16841 SGWaAP
0.394úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.412úbočie10132 SGWaAP
0.414končiar8608 SGWaAP
0.415vyhasnutá_sopka1323 SGWaAP
0.418južný_svah5229 SGWaAP
0.419náhorná_planina756 SGWaAP
0.422hornatá5659 SGWaAP
0.426vápencové1208 SGWaAP