Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohonná_hmota19788 SGWaAP
0.178pohonná_látka21722 SGWaAP
0.375nafta59639 SGWaAP
0.399motorová_nafta5616 SGWaAP
0.414benzín90396 SGWaAP
0.451palivo157723 SGWaAP
0.542čerpacia_stanica39857 SGWaAP
0.578palivová9032 SGWaAP
0.600motorové7526 SGWaAP
0.619náhradný_dielec2156 SGWaAP
0.622uhľovodíkové_palivo950 SGWaAP
0.634tankovať9003 SGWaAP
0.635zemný_plyn58962 SGWaAP
0.635alternatívne_palivo3473 SGWaAP
0.635bezolovnatý_benzín832 SGWaAP
0.643bionafta2859 SGWaAP
0.643LPG16243 SGWaAP
0.645elektrická_energia103991 SGWaAP