Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohonič3467 SGWaAP
0.265kočiš9123 SGWaAP
0.374paholok4903 SGWaAP
0.433povoz5054 SGWaAP
0.446drožkár704 SGWaAP
0.452záprah8363 SGWaAP
0.491osol9319 SGWaAP
0.513fiakrista468 SGWaAP
0.514povozník1416 SGWaAP
0.515brička2809 SGWaAP
0.518somárik2608 SGWaAP
0.520voz_ťahaný1096 SGWaAP
0.520koč36128 SGWaAP
0.524paripa772 SGWaAP
0.527pandúr1618 SGWaAP
0.531furman8012 SGWaAP
0.547voz85992 SGWaAP
0.549mulica5148 SGWaAP
0.549zbrojnoš2250 SGWaAP
0.549honelník1132 SGWaAP
0.555somár18624 SGWaAP
0.556honec2008 SGWaAP