Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohnutý6293 SGWaAP
0.472pohnutá3690 SGWaAP
0.499pohnuté741 SGWaAP
0.545krušný1643 SGWaAP
0.553neľahký8660 SGWaAP
0.577strastiplný1324 SGWaAP
0.611tragický31962 SGWaAP
0.622osud340425 SGWaAP
0.638dojímavý7208 SGWaAP
0.640trúchlivý583 SGWaAP
0.640dejinná_udalosť3572 SGWaAP
0.642tragika2918 SGWaAP
0.644údel18385 SGWaAP
0.645dojemný3914 SGWaAP
0.651nežičlivý618 SGWaAP
0.654dejinný6632 SGWaAP
0.667osudový6881 SGWaAP
0.670neveselý1054 SGWaAP
0.670trpký9111 SGWaAP
0.673smutný91654 SGWaAP
0.675bolestný9876 SGWaAP
0.682bezútešný2051 SGWaAP
0.688autobiografický_román1063 SGWaAP
0.689hrdinský10510 SGWaAP