Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohlavár3064 SGWaAP
0.368potentát1335 SGWaAP
0.461kolaborant5109 SGWaAP
0.488prisluhovač5929 SGWaAP
0.500hodnostár9043 SGWaAP
0.500mocipán3754 SGWaAP
0.501komunistický_pohlavár743 SGWaAP
0.509papaláš5650 SGWaAP
0.516pohrobok2776 SGWaAP
0.542diktátor26699 SGWaAP
0.546komunista120716 SGWaAP
0.560mocnár1810 SGWaAP
0.566nacistický_pohlavár684 SGWaAP
0.568ideológ6864 SGWaAP
0.569aparátnik647 SGWaAP
0.570boľševik14514 SGWaAP
0.573sionista5471 SGWaAP
0.574pomáhač1121 SGWaAP
0.584vodca146745 SGWaAP
0.584eštebák6875 SGWaAP