Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohanstvo5012 SGWaAP
0.295kresťanstvo112019 SGWaAP
0.302pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.368pohanský15801 SGWaAP
0.378pohanská7442 SGWaAP
0.379pohanské3021 SGWaAP
0.388judaizmus11119 SGWaAP
0.403gnosticizmus1181 SGWaAP
0.410židovstvo9482 SGWaAP
0.411polyteizmus902 SGWaAP
0.412katolicizmus10809 SGWaAP
0.436protestantizmus4455 SGWaAP
0.445monoteizmus1881 SGWaAP
0.481heréza5062 SGWaAP
0.482hinduizmus5848 SGWaAP
0.497pohan25230 SGWaAP
0.501Kresťanstvo2107 SGWaAP
0.504gnóza1400 SGWaAP
0.504islam66773 SGWaAP
0.507uctievanie17466 SGWaAP
0.508pravoslávie4171 SGWaAP
0.512náboženstvo212593 SGWaAP
0.512pápežstvo2697 SGWaAP