Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.302pohanstvo5012 SGWaAP
0.374kresťanstvo112019 SGWaAP
0.397pohanský15801 SGWaAP
0.397polyteizmus902 SGWaAP
0.398pohanské3021 SGWaAP
0.442pohanská7442 SGWaAP
0.450hinduizmus5848 SGWaAP
0.451predkresťanský982 SGWaAP
0.456gnosticizmus1181 SGWaAP
0.461monoteistické_náboženstvo1303 SGWaAP
0.464judaizmus11119 SGWaAP
0.466animizmus579 SGWaAP
0.469božstvo27454 SGWaAP
0.475židovstvo9482 SGWaAP
0.485náboženstvo212593 SGWaAP
0.491predkresťanská1046 SGWaAP
0.492monoteizmus1881 SGWaAP
0.495gnostik1389 SGWaAP
0.496gnóza1400 SGWaAP
0.499predkresťanské782 SGWaAP