Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohanské3021 SGWaAP
0.305pohanský15801 SGWaAP
0.379pohanstvo5012 SGWaAP
0.384pohanská7442 SGWaAP
0.398pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.446slovanské13717 SGWaAP
0.447kresťanské38118 SGWaAP
0.448kresťanstvo112019 SGWaAP
0.450germánske1615 SGWaAP
0.457predkresťanské782 SGWaAP
0.459božstvo27454 SGWaAP
0.498hinduistické1182 SGWaAP
0.506ortodoxné1539 SGWaAP
0.509keltské3377 SGWaAP
0.511protestantské2527 SGWaAP
0.513uctievanie17466 SGWaAP
0.515staroslovanské777 SGWaAP
0.517byzantské2108 SGWaAP
0.518pravoslávne2592 SGWaAP
0.522mytologické837 SGWaAP
0.528pohan25230 SGWaAP
0.539predkresťanský982 SGWaAP
0.543posvätné19205 SGWaAP
0.546sväté41015 SGWaAP