Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohanská7442 SGWaAP
0.306pohanský15801 SGWaAP
0.378pohanstvo5012 SGWaAP
0.384pohanské3021 SGWaAP
0.399predkresťanská1046 SGWaAP
0.442pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.470germánska2851 SGWaAP
0.480babylonská2154 SGWaAP
0.501kresťanstvo112019 SGWaAP
0.502predkresťanský982 SGWaAP
0.511starozákonná2497 SGWaAP
0.513slovanská26906 SGWaAP
0.518byzantská8014 SGWaAP
0.519uctievanie17466 SGWaAP
0.529mohamedánska527 SGWaAP
0.531satanská1943 SGWaAP
0.532kresťanská148366 SGWaAP
0.536modloslužba2364 SGWaAP
0.536gnostická892 SGWaAP
0.540judaizmus11119 SGWaAP
0.545hinduistická2827 SGWaAP
0.546staroslovanská966 SGWaAP
0.549keltská5418 SGWaAP
0.550pohan25230 SGWaAP