Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohana1046 SGWaAP
0.308potupa8079 SGWaAP
0.526ohavnosť5760 SGWaAP
0.527hanebnosť1351 SGWaAP
0.547nevďačnosť2031 SGWaAP
0.547nevernosť1830 SGWaAP
0.550posmech15871 SGWaAP
0.562neprávosť16008 SGWaAP
0.564trýzeň2416 SGWaAP
0.569zloba21598 SGWaAP
0.573ničomnosť698 SGWaAP
0.575ukrutnosť3641 SGWaAP
0.577potupná2562 SGWaAP
0.579ošklivosť1287 SGWaAP
0.579podlosť3793 SGWaAP
0.580opovrhnutie6561 SGWaAP
0.582spupnosť1331 SGWaAP
0.584poníženie14945 SGWaAP
0.586opovrhovanie2915 SGWaAP
0.590nevďak1428 SGWaAP
0.591bezbožnosť2685 SGWaAP
0.595urážka43563 SGWaAP