Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohan25230 SGWaAP
0.358neveriaci10286 SGWaAP
0.396Izraelita11699 SGWaAP
0.407farizej19381 SGWaAP
0.413Hebrej3585 SGWaAP
0.419neverec2613 SGWaAP
0.431mohamedán3468 SGWaAP
0.436prorok66430 SGWaAP
0.439bezbožný5665 SGWaAP
0.442pohanský15801 SGWaAP
0.446bezbožník2862 SGWaAP
0.455nekresťan2285 SGWaAP
0.462izraelita1820 SGWaAP
0.463neveriaci21264 SGWaAP
0.467kresťan253031 SGWaAP
0.484Kristus313755 SGWaAP
0.486žid65420 SGWaAP
0.491apoštol102956 SGWaAP
0.493učeník60570 SGWaAP
0.496Hospodin53894 SGWaAP
0.496satan28705 SGWaAP