Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pohŕdanie13977 SGWaAP
0.199opovrhnutie6561 SGWaAP
0.202opovrhovanie2915 SGWaAP
0.390povýšenectvo1034 SGWaAP
0.406povýšenosť1878 SGWaAP
0.436výsmech22533 SGWaAP
0.440pokrytectvo12995 SGWaAP
0.443poníženie14945 SGWaAP
0.452zhnusenie1833 SGWaAP
0.458neúcta7925 SGWaAP
0.467ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.468zahanbenie3242 SGWaAP
0.475ignorantstvo1200 SGWaAP
0.477rozhorčenie15080 SGWaAP
0.491cynizmus8447 SGWaAP
0.495znechutenie9263 SGWaAP
0.497nenávisť113468 SGWaAP
0.504zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.506nevšímavosť4283 SGWaAP
0.507nepriateľstvo14938 SGWaAP
0.508bezcitnosť2602 SGWaAP