Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pogrom4103 SGWaAP
0.405teror23806 SGWaAP
0.464masaker17390 SGWaAP
0.476etnická_čistka3081 SGWaAP
0.476represálie4171 SGWaAP
0.481genocída23098 SGWaAP
0.497masakra12497 SGWaAP
0.527nacista32919 SGWaAP
0.530deportácia13952 SGWaAP
0.532násilnosť14353 SGWaAP
0.545perzekúcia7796 SGWaAP
0.552židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.557ukrutnosť3641 SGWaAP
0.557holokaust40944 SGWaAP
0.558zverstvo10322 SGWaAP
0.563hladomor10272 SGWaAP
0.567vzbura30849 SGWaAP
0.568okupácia28497 SGWaAP