Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poetka11471 SGWaAP
0.182prozaička3091 SGWaAP
0.252spisovateľka46533 SGWaAP
0.333literárna_vedkyňa993 SGWaAP
0.340literátka440 SGWaAP
0.352esejistka496 SGWaAP
0.360prekladateľka9607 SGWaAP
0.369dramatička1583 SGWaAP
0.379publicistka4108 SGWaAP
0.384literárna_kritička619 SGWaAP
0.405divadelníčka659 SGWaAP
0.407skladateľka4649 SGWaAP
0.409filozofka1959 SGWaAP
0.410ilustrátorka3706 SGWaAP
0.410maliarka8598 SGWaAP
0.417výtvarníčka12553 SGWaAP
0.425pesničkárka2120 SGWaAP
0.430Etela_Farkašová1764 SGWaAP
0.440textárka1553 SGWaAP
0.444umelkyňa20466 SGWaAP
0.460hudobníčka5387 SGWaAP
0.461autorka225468 SGWaAP
0.464zostavovateľka1496 SGWaAP
0.465scenáristka5331 SGWaAP