Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poetizmus1678 SGWaAP
0.282symbolizmus4007 SGWaAP
0.299nadrealizmus1563 SGWaAP
0.312surrealizmus5446 SGWaAP
0.355expresionizmus3275 SGWaAP
0.392dadaizmus1016 SGWaAP
0.413poetika20638 SGWaAP
0.418lyrika10926 SGWaAP
0.420básnický16809 SGWaAP
0.421romantizmus12850 SGWaAP
0.432symbolista696 SGWaAP
0.433obraznosť4979 SGWaAP
0.434impresionizmus2995 SGWaAP
0.443nadrealista937 SGWaAP
0.452futurizmus1414 SGWaAP
0.460kubizmus2577 SGWaAP
0.469existencializmus2174 SGWaAP
0.478naturalizmus2845 SGWaAP
0.490básnická21945 SGWaAP
0.491realizmus17755 SGWaAP
0.494básnenie1161 SGWaAP
0.496nadrealistická612 SGWaAP
0.498magický_realizmus1983 SGWaAP