Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poetika20638 SGWaAP
0.321obraznosť4979 SGWaAP
0.359poetická10589 SGWaAP
0.384lyrika10926 SGWaAP
0.391poetickosť1086 SGWaAP
0.393lyrickosť717 SGWaAP
0.405lyrická9112 SGWaAP
0.413poetizmus1678 SGWaAP
0.419básnický16809 SGWaAP
0.439symbolizmus4007 SGWaAP
0.444epika4162 SGWaAP
0.444surrealizmus5446 SGWaAP
0.446divadelnosť563 SGWaAP
0.447básnická21945 SGWaAP
0.452narácia3600 SGWaAP
0.457poézia145669 SGWaAP
0.458postmoderna6053 SGWaAP
0.461metaforickosť488 SGWaAP
0.465dramatika3438 SGWaAP
0.467magický_realizmus1983 SGWaAP
0.467poetický12973 SGWaAP
0.469výtvarnosť462 SGWaAP