Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poetickosť1086 SGWaAP
0.230lyrickosť717 SGWaAP
0.303obraznosť4979 SGWaAP
0.318metaforickosť488 SGWaAP
0.342civilnosť547 SGWaAP
0.352expresívnosť1606 SGWaAP
0.360sugestívnosť675 SGWaAP
0.376expresivita1995 SGWaAP
0.391poetika20638 SGWaAP
0.396citovosť1980 SGWaAP
0.411umeleckosť863 SGWaAP
0.423výtvarnosť462 SGWaAP
0.424pôsobivosť2528 SGWaAP
0.434poetická10589 SGWaAP
0.434dokumentárnosť526 SGWaAP
0.435emotívnosť1339 SGWaAP
0.439divadelnosť563 SGWaAP
0.440grotesknosť820 SGWaAP
0.446patetickosť603 SGWaAP