Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poetické5640 SGWaAP
0.273lyrické1973 SGWaAP
0.397prozaické2048 SGWaAP
0.409sugestívne1625 SGWaAP
0.414humorné3710 SGWaAP
0.420básnické7645 SGWaAP
0.429poetický12973 SGWaAP
0.444metaforické1586 SGWaAP
0.456poetická10589 SGWaAP
0.461sentimentálne1072 SGWaAP
0.470literárne43083 SGWaAP
0.482rozprávačské1436 SGWaAP
0.490humoristické608 SGWaAP
0.496satirické1003 SGWaAP
0.496románové1058 SGWaAP
0.498scénické4564 SGWaAP
0.498duchaplné1063 SGWaAP
0.503svojské4122 SGWaAP
0.513svojrázne2229 SGWaAP
0.513patetické1957 SGWaAP
0.515autorovo6670 SGWaAP
0.520fantazijné690 SGWaAP
0.524obrazné2194 SGWaAP
0.529umelecké47661 SGWaAP
0.534podmanivé1484 SGWaAP