Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podvratná1494 SGWaAP
0.329rozvratná449 SGWaAP
0.349protištátna3048 SGWaAP
0.442zločinná1877 SGWaAP
0.455diverzná1243 SGWaAP
0.460protisocialistická444 SGWaAP
0.465diverzia1029 SGWaAP
0.472kontrarevolučná800 SGWaAP
0.488záškodnícka1125 SGWaAP
0.491propagandistická4384 SGWaAP
0.511teroristická31271 SGWaAP
0.512protivládna1132 SGWaAP
0.524protikomunistická1082 SGWaAP
0.534sabotážna424 SGWaAP
0.539antikomunistická987 SGWaAP
0.545represívna2747 SGWaAP
0.560disidentská1109 SGWaAP
0.564zločinecká15295 SGWaAP
0.566imperialistická2821 SGWaAP
0.572agitačná1011 SGWaAP
0.575militaristická594 SGWaAP
0.581protištátny1516 SGWaAP
0.581štvavá902 SGWaAP
0.583podvratný723 SGWaAP