Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podvedomie34485 SGWaAP
0.260nevedomie6357 SGWaAP
0.400podvedomá4959 SGWaAP
0.428podvedomý3959 SGWaAP
0.518nevedomá5080 SGWaAP
0.537podvedomé2108 SGWaAP
0.566kolektívne_nevedomie773 SGWaAP
0.572podvedome27053 SGWaAP
0.577sugescia4050 SGWaAP
0.590myseľ378721 SGWaAP
0.596nevedome9373 SGWaAP
0.609astrálne3814 SGWaAP
0.609nevedomý7476 SGWaAP
0.633psychika67107 SGWaAP
0.639engram475 SGWaAP
0.640duchovno14984 SGWaAP