Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podvedomý3959 SGWaAP
0.395podvedomá4959 SGWaAP
0.405podvedomé2108 SGWaAP
0.428podvedomie34485 SGWaAP
0.499nevedomý7476 SGWaAP
0.504emočný9098 SGWaAP
0.510pudový849 SGWaAP
0.519nevedomie6357 SGWaAP
0.520inštinktívny1315 SGWaAP
0.547nevedomá5080 SGWaAP
0.548iracionálny4650 SGWaAP
0.568podvedome27053 SGWaAP
0.582zažitý2863 SGWaAP
0.584nevedomé2775 SGWaAP
0.589emocionálny24299 SGWaAP
0.595nutkavý1047 SGWaAP
0.596automatizmus1492 SGWaAP
0.596nevedome9373 SGWaAP
0.599negatívna_emócia9614 SGWaAP
0.602citový21679 SGWaAP
0.608myšlienkový17976 SGWaAP