Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podvýbor1519 SGWaAP
0.368Výbor25031 SGWaAP
0.396výbor390776 SGWaAP
0.429parlamentný_výbor14282 SGWaAP
0.501Poradný961 SGWaAP
0.507senátny_výbor710 SGWaAP
0.534spolupredseda1499 SGWaAP
0.539Výbor_NR2924 SGWaAP
0.585parlamentné_zhromaždenie3178 SGWaAP
0.588poradný10690 SGWaAP
0.589subkomisia3282 SGWaAP
0.603komisia854487 SGWaAP
0.612senátny501 SGWaAP
0.613koordinačný_výbor2117 SGWaAP
0.615Parlamentný_zhromaždenie1663 SGWaAP
0.620Rada1801 SGWaAP
0.626komitét1995 SGWaAP
0.632poradná4465 SGWaAP
0.639ústavnoprávny_výbor6131 SGWaAP
0.641expertná10116 SGWaAP
0.642gestorský_výbor3064 SGWaAP
0.644Delegácia643 SGWaAP
0.644byro1335 SGWaAP