Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.070Podunajský_nížina2476 SGWaAP
0.279záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.283východoslovenská_nížina3214 SGWaAP
0.313nížina20060 SGWaAP
0.315pahorkatina8841 SGWaAP
0.387nížinná2284 SGWaAP
0.400kotlina28177 SGWaAP
0.449Krupinský_planina650 SGWaAP
0.454juhozápadné6460 SGWaAP
0.459Hornohornonitriansky_kotlina709 SGWaAP
0.465myjavská_pahorkatina729 SGWaAP
0.468hornatina1237 SGWaAP
0.471hornádska_kotlina497 SGWaAP
0.471sprašová1411 SGWaAP
0.475Podunajský2340 SGWaAP
0.479krupinská_planina619 SGWaAP
0.482vrchovina7363 SGWaAP
0.484Pohronský_Inovec822 SGWaAP
0.485Malý_Karpaty1203 SGWaAP
0.485pohronský_Inovec899 SGWaAP
0.488pohorie_Tríbeč646 SGWaAP
0.493nížinatá494 SGWaAP