Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.054Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.285Vrakuňa22843 SGWaAP
0.297Prievoz2272 SGWaAP
0.312Ružinov79686 SGWaAP
0.314Petržalka146042 SGWaAP
0.336Karlova_ves23659 SGWaAP
0.337Trnávka12102 SGWaAP
0.345Lamač22763 SGWaAP
0.369dunajská_Lužná11378 SGWaAP
0.381záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.421Vajnory22004 SGWaAP
0.423Jarovce11422 SGWaAP
0.442Dúbravka42289 SGWaAP
0.442Stupava35766 SGWaAP
0.450Rusovce21239 SGWaAP
0.460Rovinka3588 SGWaAP
0.466Bernolákovo22135 SGWaAP
0.468devínska15206 SGWaAP
0.469Rača63075 SGWaAP
0.469líščie_údolie801 SGWaAP
0.470Veľký_Biel2390 SGWaAP
0.473prievoz4232 SGWaAP
0.475Kramáre14614 SGWaAP