Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podriadené6008 SGWaAP
0.445podriadená13457 SGWaAP
0.471podriadený29838 SGWaAP
0.597nadradené2944 SGWaAP
0.607nadriadené2705 SGWaAP
0.627podriadenosť8259 SGWaAP
0.631podriaďovať13518 SGWaAP
0.648podriadenie4854 SGWaAP
0.674povýšené1154 SGWaAP
0.689druhoradé2666 SGWaAP
0.691podriadiť28880 SGWaAP
0.691lojálne614 SGWaAP
0.698hierarchické1487 SGWaAP
0.700determinované1556 SGWaAP
0.702určované1109 SGWaAP
0.709autoritatívne1749 SGWaAP
0.711nadriadenosť1216 SGWaAP
0.716direktívne1124 SGWaAP
0.727zosobnené428 SGWaAP
0.728poverené2704 SGWaAP
0.728hierarchicky3941 SGWaAP
0.729subordinácia705 SGWaAP
0.731nadradený8524 SGWaAP
0.740začlenené2260 SGWaAP
0.742nadriadený18013 SGWaAP