Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podrast2698 SGWaAP
0.392hustý_porast3191 SGWaAP
0.398listnatý4221 SGWaAP
0.408krík63850 SGWaAP
0.412listnáč2025 SGWaAP
0.415porast64340 SGWaAP
0.420krovina8651 SGWaAP
0.427listnatý_les3210 SGWaAP
0.436ihličnan8947 SGWaAP
0.437listnatý_strom4109 SGWaAP
0.454ihličnatý_les3460 SGWaAP
0.467smrekový_les2384 SGWaAP
0.467ihličnatý3522 SGWaAP
0.469zárast493 SGWaAP
0.475krovinatá623 SGWaAP
0.480strom552993 SGWaAP
0.482kosodrevina8462 SGWaAP
0.489bukový_les2421 SGWaAP
0.492rododendron2808 SGWaAP
0.493papraď3600 SGWaAP
0.493malinčie1166 SGWaAP
0.497lesný_porast15969 SGWaAP
0.499krovinatý_porast592 SGWaAP