Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podpredseda196986 SGWaAP
0.150predseda1053539 SGWaAP
0.369tajomník66290 SGWaAP
0.414podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.450štátny_tajomník54991 SGWaAP
0.472Podpredseda1008 SGWaAP
0.473vicepremiér18323 SGWaAP
0.485minister948408 SGWaAP
0.487predsedníčka85591 SGWaAP
0.491viceprezident58707 SGWaAP
0.491tajomníčka9637 SGWaAP
0.492expredseda1555 SGWaAP
0.500výbor390776 SGWaAP
0.503Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.529Výbor_NR2924 SGWaAP
0.531spolupredseda1499 SGWaAP
0.532generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.532generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.533námestník41776 SGWaAP
0.538Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.544šéf507319 SGWaAP
0.545predstavenstvo119991 SGWaAP
0.546eurokomisár12424 SGWaAP
0.549generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.550Pavol_Hamžík2200 SGWaAP
0.555vládny_splnomocnenec2554 SGWaAP
0.561riaditeľ787271 SGWaAP
0.561Ján_Figeľ21208 SGWaAP
0.563Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.563Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.568Predseda910 SGWaAP
0.569parlamentný_výbor14282 SGWaAP
0.572Sergej_Kozlík2089 SGWaAP
0.573splnomocnenec32876 SGWaAP
0.586štátna_tajomníčka8999 SGWaAP
0.586Sergej_kozlík1338 SGWaAP
0.589Výbor25031 SGWaAP
0.592komisár65708 SGWaAP
0.592Dušan_Čaplovič15362 SGWaAP
0.601novozvolený15313 SGWaAP
0.603Jozef_Migaš3980 SGWaAP
0.605dozorná_rada46275 SGWaAP
0.605exminister26257 SGWaAP