Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podpredseda196986 SGWaAP
0.150predseda1053539 SGWaAP
0.369tajomník66290 SGWaAP
0.414podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.450štátny_tajomník54991 SGWaAP
0.472Podpredseda1008 SGWaAP
0.473vicepremiér18323 SGWaAP
0.485minister948408 SGWaAP
0.487predsedníčka85591 SGWaAP
0.491viceprezident58707 SGWaAP
0.491tajomníčka9637 SGWaAP
0.492expredseda1555 SGWaAP
0.500výbor390776 SGWaAP
0.503Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.529Výbor_NR2924 SGWaAP
0.531spolupredseda1499 SGWaAP
0.532generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.532generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.533námestník41776 SGWaAP
0.538Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.544šéf507319 SGWaAP
0.545predstavenstvo119991 SGWaAP
0.546eurokomisár12424 SGWaAP
0.549generálny_sekretár20589 SGWaAP