Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podpoliansky1043 SGWaAP
0.370detviansky4187 SGWaAP
0.483goralský2356 SGWaAP
0.520fujarista1769 SGWaAP
0.529podpolianska1466 SGWaAP
0.530hriňovský679 SGWaAP
0.541terchovský2879 SGWaAP
0.547Podpoliansky1172 SGWaAP
0.555kokavský541 SGWaAP
0.566gajdoš3206 SGWaAP
0.568fujara11926 SGWaAP
0.576folklórny24758 SGWaAP
0.580hriňovský_laz424 SGWaAP
0.583rázovitý1395 SGWaAP
0.587kysucký10800 SGWaAP
0.590Horehronie16174 SGWaAP
0.596kopaničiarsky1585 SGWaAP
0.597ľudový_kroj3940 SGWaAP