Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podozrievavosť2475 SGWaAP
0.281nedôverčivosť1265 SGWaAP
0.379nevraživosť12060 SGWaAP
0.410zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.421podozrievanie3152 SGWaAP
0.433paranoja8029 SGWaAP
0.438nevrlosť519 SGWaAP
0.439pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.442panovačnosť1268 SGWaAP
0.445rezervovanosť1373 SGWaAP
0.448žiarlivosť26105 SGWaAP
0.449antipatia4433 SGWaAP
0.454nedôvera44671 SGWaAP
0.458povýšenosť1878 SGWaAP
0.463samoľúbosť4704 SGWaAP
0.465zášť2846 SGWaAP
0.469povýšenectvo1034 SGWaAP
0.471urazenosť981 SGWaAP
0.477ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.481zaťatosť1576 SGWaAP
0.481závisť36213 SGWaAP
0.487netrpezlivosť7928 SGWaAP
0.489úzkostlivosť1132 SGWaAP
0.494nevšímavosť4283 SGWaAP