Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podnietiť30809 SGWaAP
0.458podnecovať26513 SGWaAP
0.560prispieť369261 SGWaAP
0.567napomôcť31532 SGWaAP
0.587posmeliť3389 SGWaAP
0.625vzbudiť59158 SGWaAP
0.629motivovať102424 SGWaAP
0.635podporiť439891 SGWaAP
0.637povzbudiť75292 SGWaAP
0.640vyprovokovať22357 SGWaAP
0.645nabádať39185 SGWaAP
0.647dopomôcť29415 SGWaAP
0.654vnuknúť5964 SGWaAP
0.657vyburcovať8384 SGWaAP
0.661iniciovať52396 SGWaAP
0.678zaktivizovať3427 SGWaAP
0.682inšpirovať168405 SGWaAP