Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podmanivosť409 SGWaAP
0.438sugestívnosť675 SGWaAP
0.441podmaňujúca446 SGWaAP
0.467tajuplnosť977 SGWaAP
0.488uhrančivá544 SGWaAP
0.491pôsobivosť2528 SGWaAP
0.491záhadnosť1214 SGWaAP
0.497podmanivá6434 SGWaAP
0.503exotickosť493 SGWaAP
0.505poetickosť1086 SGWaAP
0.508lyrickosť717 SGWaAP
0.517živosť4011 SGWaAP
0.517rafinovanosť3018 SGWaAP
0.519emotívnosť1339 SGWaAP
0.527monumentálnosť999 SGWaAP
0.530pôvab19895 SGWaAP
0.531chytľavosť585 SGWaAP
0.534veľkoleposť4641 SGWaAP
0.537zmyselnosť9161 SGWaAP
0.537brilantnosť956 SGWaAP
0.538živelnosť2865 SGWaAP
0.542neobyčajnosť556 SGWaAP
0.546výraznosť1395 SGWaAP
0.546divokosť2622 SGWaAP