Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podlosť3793 SGWaAP
0.315bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.328hanebnosť1351 SGWaAP
0.329zloba21598 SGWaAP
0.332nehanebnosť1441 SGWaAP
0.355zvrhlosť3503 SGWaAP
0.355falošnosť3045 SGWaAP
0.371nečestnosť1799 SGWaAP
0.374faloš4791 SGWaAP
0.375vierolomnosť831 SGWaAP
0.382špinavosť5196 SGWaAP
0.383zbabelosť7461 SGWaAP
0.384pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.387spupnosť1331 SGWaAP
0.403nadutosť2296 SGWaAP
0.407zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.410amorálnosť1417 SGWaAP
0.412bezcitnosť2602 SGWaAP
0.415ukrutnosť3641 SGWaAP
0.419nízkosť1407 SGWaAP
0.420zvrátenosť6688 SGWaAP
0.421pokrytectvo12995 SGWaAP
0.424neľudskosť2374 SGWaAP
0.434ničomnosť698 SGWaAP
0.438nemravnosť3259 SGWaAP
0.439zrada36097 SGWaAP
0.453bezočivosť3518 SGWaAP
0.457hrabivosť918 SGWaAP
0.458krutosť20498 SGWaAP
0.459pretvárka11695 SGWaAP
0.461farizejstvo2371 SGWaAP
0.463perverznosť1043 SGWaAP
0.464zlodejstvo2866 SGWaAP
0.467neprávosť16008 SGWaAP
0.467obludnosť1977 SGWaAP
0.468nevďačnosť2031 SGWaAP
0.469nerozumnosť1145 SGWaAP
0.473namyslenosť3052 SGWaAP
0.473nepoctivosť1014 SGWaAP
0.474sebeckosť3270 SGWaAP
0.475ohavnosť5760 SGWaAP
0.476tuposť3460 SGWaAP
0.478odpornosť632 SGWaAP
0.479úbohosť5756 SGWaAP
0.481nemorálnosť3093 SGWaAP
0.482nespravodlivosť29581 SGWaAP