Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podliak4530 SGWaAP
0.261sviniar5895 SGWaAP
0.286naničhodník2593 SGWaAP
0.294zbabelec12595 SGWaAP
0.301špinavec1810 SGWaAP
0.317ničomník3233 SGWaAP
0.335odroň965 SGWaAP
0.337zradca21291 SGWaAP
0.357gauner6547 SGWaAP
0.357darebák12308 SGWaAP
0.359bezcharakterný2974 SGWaAP
0.369niktoš2325 SGWaAP
0.372chrapúň3714 SGWaAP
0.379pokrytec8736 SGWaAP
0.380klamár19230 SGWaAP
0.385oplan1373 SGWaAP
0.389zlosyn2750 SGWaAP
0.392lotor10149 SGWaAP
0.393podlý4648 SGWaAP
0.394hajzel12952 SGWaAP
0.395lump4076 SGWaAP
0.399prašivec640 SGWaAP
0.401chamtivec1584 SGWaAP
0.401chumaj3043 SGWaAP
0.401nehanebník477 SGWaAP