Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podkarpatský589 SGWaAP
0.441Podkarpatský785 SGWaAP
0.449zakarpatský572 SGWaAP
0.498Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.551podkarpatská965 SGWaAP
0.552zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.555Rusín21403 SGWaAP
0.590Zakarpatský1500 SGWaAP
0.592podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.596Podkarpatský_Rus598 SGWaAP
0.596haličský1036 SGWaAP
0.602užhorodský575 SGWaAP
0.610zakarpatská1754 SGWaAP
0.616podunajský1717 SGWaAP
0.636slovanský43645 SGWaAP
0.636karpatský8942 SGWaAP
0.645sliezsky1356 SGWaAP
0.647podkarpatské410 SGWaAP
0.652Ukrajinský4865 SGWaAP
0.653panónsky1593 SGWaAP