Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.277zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.289Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.338Podkarpatský_Rus598 SGWaAP
0.460ČSR39747 SGWaAP
0.476Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.482viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.497Československo117408 SGWaAP
0.506Podkarpatský785 SGWaAP
0.514Uhorsko90302 SGWaAP
0.522české_pohraničie1074 SGWaAP
0.532podkarpatská965 SGWaAP
0.542Rusín21403 SGWaAP
0.542predmníchovská1112 SGWaAP
0.546zakarpatská1754 SGWaAP
0.547Zakarpatský1500 SGWaAP