Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podkarpatská965 SGWaAP
0.502Podkarpatský785 SGWaAP
0.523Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.532podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.544zakarpatská1754 SGWaAP
0.546zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.551podkarpatský589 SGWaAP
0.565Podkarpatský_Rus598 SGWaAP
0.596moravská12470 SGWaAP
0.617Zakarpatský1500 SGWaAP
0.661Rusín21403 SGWaAP
0.664zakarpatský572 SGWaAP
0.668Banát1069 SGWaAP
0.668banát1545 SGWaAP
0.670haličská1040 SGWaAP
0.676rusínska9993 SGWaAP
0.677baltská875 SGWaAP
0.680slovanská26906 SGWaAP