Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podjazd5622 SGWaAP
0.193nadjazd6964 SGWaAP
0.347nadchod2317 SGWaAP
0.352podchod21959 SGWaAP
0.414kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.434okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.468električková_trať11134 SGWaAP
0.471viadukt5163 SGWaAP
0.479oporný_múr5916 SGWaAP
0.484priepust4574 SGWaAP
0.490vjazd28322 SGWaAP
0.492priecestie14036 SGWaAP
0.497estakáda4055 SGWaAP
0.497prístavný_most3479 SGWaAP
0.500štvorprúdová2759 SGWaAP
0.501Most_Apollo1695 SGWaAP
0.501mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.505Prístavný_most2288 SGWaAP
0.508dvojpruhová731 SGWaAP