Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000podhorská7332 SGWaAP
0.365podhorské1192 SGWaAP
0.442rázovitá4753 SGWaAP
0.474malebná_dedinka4253 SGWaAP
0.495štiavnický_vrch4293 SGWaAP
0.497južný_svah5229 SGWaAP
0.498nížinná2284 SGWaAP
0.500predhorie3018 SGWaAP
0.504malebná21836 SGWaAP
0.505chalupárska476 SGWaAP
0.507laznícka536 SGWaAP
0.510chatárska654 SGWaAP
0.512lesnatá1427 SGWaAP
0.518myjavská_kopanica1311 SGWaAP
0.521Štiavnický_vrch3448 SGWaAP
0.522vrchovina7363 SGWaAP
0.523hornatá5659 SGWaAP
0.525pohorie_Vtáčnik1199 SGWaAP
0.528nížinatá494 SGWaAP
0.528levočský_vrch1888 SGWaAP
0.528ihličnatý_les3460 SGWaAP
0.530horská88098 SGWaAP