Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poddanstvo2135 SGWaAP
0.321nevoľníctvo2548 SGWaAP
0.450poddané1252 SGWaAP
0.477otroctvo28399 SGWaAP
0.485feudalizmus6612 SGWaAP
0.488poddaný11979 SGWaAP
0.496poroba2954 SGWaAP
0.503zrušenie_poddanstvo1329 SGWaAP
0.511feudálna3953 SGWaAP
0.529panstvo46190 SGWaAP
0.530feudálny4643 SGWaAP
0.542feudálne1921 SGWaAP
0.543tyranstvo442 SGWaAP
0.545zemianstvo2507 SGWaAP
0.551poddaný12743 SGWaAP
0.553sedliactvo424 SGWaAP
0.567vazalstvo605 SGWaAP
0.568absolutizmus2712 SGWaAP
0.576feudál3083 SGWaAP
0.581poddanská3984 SGWaAP
0.584poddaná2162 SGWaAP
0.586jarmo8456 SGWaAP
0.590meštianstvo2519 SGWaAP
0.590Uhorsko90302 SGWaAP
0.601nevoľník3117 SGWaAP