Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poddanský1401 SGWaAP
0.426poddanská3984 SGWaAP
0.490želiar2660 SGWaAP
0.503poddaný11979 SGWaAP
0.532poddanské1024 SGWaAP
0.553zemepanský439 SGWaAP
0.572zemepán10965 SGWaAP
0.575zeman9863 SGWaAP
0.586sedliacka_usadlosť557 SGWaAP
0.595zemepanská495 SGWaAP
0.597poddaný12743 SGWaAP
0.604panský6939 SGWaAP
0.607zemiansky2528 SGWaAP
0.611želiarska603 SGWaAP
0.619feudálny4643 SGWaAP
0.620zrušenie_poddanstvo1329 SGWaAP
0.625roľnícky4156 SGWaAP
0.629poddaná2162 SGWaAP
0.640poddanstvo2135 SGWaAP
0.646hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.647poddané1252 SGWaAP
0.653nevoľník3117 SGWaAP
0.658panstvo46190 SGWaAP
0.662feudálne_panstvo462 SGWaAP
0.669feudálna3953 SGWaAP
0.670sedliak27222 SGWaAP
0.672šoltýska481 SGWaAP
0.673zemepanské856 SGWaAP
0.674mešťan18882 SGWaAP
0.676veľkostatok4143 SGWaAP
0.679feudál3083 SGWaAP
0.679jutro2664 SGWaAP
0.680zemianska_kúria878 SGWaAP
0.682uhorský26642 SGWaAP
0.683árenda833 SGWaAP
0.683usadlosť19825 SGWaAP
0.683zemianska4768 SGWaAP
0.685kúria16956 SGWaAP
0.686zemianske775 SGWaAP
0.686richtársky417 SGWaAP
0.687veľkostatkár2399 SGWaAP