Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poddanský1401 SGWaAP
0.426poddanská3984 SGWaAP
0.490želiar2660 SGWaAP
0.503poddaný11979 SGWaAP
0.532poddanské1024 SGWaAP
0.553zemepanský439 SGWaAP
0.572zemepán10965 SGWaAP
0.575zeman9863 SGWaAP
0.586sedliacka_usadlosť557 SGWaAP
0.595zemepanská495 SGWaAP
0.597poddaný12743 SGWaAP
0.604panský6939 SGWaAP
0.607zemiansky2528 SGWaAP
0.611želiarska603 SGWaAP
0.619feudálny4643 SGWaAP
0.620zrušenie_poddanstvo1329 SGWaAP
0.625roľnícky4156 SGWaAP
0.629poddaná2162 SGWaAP
0.640poddanstvo2135 SGWaAP
0.646hradné_panstvo2645 SGWaAP