Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poddanské1024 SGWaAP
0.279zemepanské856 SGWaAP
0.374poddanská3984 SGWaAP
0.442feudálne_panstvo462 SGWaAP
0.447hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.483panstvo46190 SGWaAP
0.487zemepanská495 SGWaAP
0.489zemepán10965 SGWaAP
0.495poddané1252 SGWaAP
0.505ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.516roľnícke2594 SGWaAP
0.521šľachtické1395 SGWaAP
0.532poddanský1401 SGWaAP
0.533zemepanský439 SGWaAP
0.539slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.544richtárstvo405 SGWaAP
0.549stoličné741 SGWaAP
0.556uhorské7705 SGWaAP
0.557poddaný11979 SGWaAP
0.564zemianske775 SGWaAP
0.564feudál3083 SGWaAP
0.565meštianske845 SGWaAP
0.569poddaná2162 SGWaAP
0.569zeman9863 SGWaAP
0.573feudálne1921 SGWaAP
0.575mešťan18882 SGWaAP
0.578prepoštstvo686 SGWaAP
0.580šoltýska481 SGWaAP
0.582meštianstvo2519 SGWaAP
0.585želiar2660 SGWaAP
0.595poddaný12743 SGWaAP
0.599zrušenie_poddanstvo1329 SGWaAP
0.608jarmočné1353 SGWaAP
0.609zemianska4768 SGWaAP
0.611kopaničiarske687 SGWaAP
0.614šľachtic27207 SGWaAP
0.614cechové468 SGWaAP
0.615panské1867 SGWaAP
0.616sedliacke1247 SGWaAP
0.618veľkostatok4143 SGWaAP
0.621šľachta27175 SGWaAP
0.621šľachtická7747 SGWaAP